دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
کد کاربر
رمز
 

جهت دريافت فيش حقوقي به لينکهای زير مراجعه نماييد:

http://192.168.0.19/login/login.aspx       (داخل دانشگاه)

http://185.83.197.147/login/login.aspx   (خارج دانشگاه)

جهت ورود به سامانه حضور و غیاب به لينکهای زير مراجعه نماييد:

http://192.168.0.18       (داخل دانشگاه)

http://185.83.197.150   (خارج دانشگاه)

 جهت ورود به اتوماسیون تغذیه به لينک زير مراجعه نماييد:

 http://192.168.0.10     (داخل دانشگاه)

http://185.83.197.149  (خارج دانشگاه)

 

 

 

 

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>